Vocal Psychotherapy

Adem en stem

Vocal Psychotherapy

De stem is ons meest persoonlijke instrument en bevindt zich letterlijk in ons lichaam. Misschien herken je het: je stem niet kunnen laten horen (letterlijk of figuurlijk), je stem verliezen, je stem slaat over, je adem stokt,...

Diane Austin ontwikkelde een specifieke manier vanuit de stem met al zijn mogelijkheden en moeilijkheden therapeutisch aan de slag te gaan. Adem, stem en lichaamsbewustzijn zijn belangrijke elementen in deze vorm van muziektherapie. Samen vertrekken we vanuit een veilige basis om te gaan exploreren naar wat onuitgesproken of ongehoord bleef, naar wat - om welke reden dan ook - ingehouden werd.

In 2020 rondde ik de "Vocal Psychotherapy and In-Depth Psychology Training" af. Sindsdien ben ik ook betrokken als assistent in deze opleiding en geef ik lezingen en workshops hieromtrent.

Deze opleiding heeft mijn manier van werken in muziektherapie sterk gekleurd: het geeft me de ruimte en mogelijkheid om gericht aan de slag te gaan. Bij uitstek in processen rond identiteit en vanuit (ontwikkelings)trauma biedt Vocal Psychotherapy een waardevol therapeutisch kader.


Wil je graag wat meer info? Contacteer me via www.muzeopmaat@gmail.com of 0494205724.


Maak een gratis website.